Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wypełnij wniosek o zwrot opłaty skarbowej. Dołącz oryginał potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.

Ile i jak zapłacisz?

 • Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej jest bezpłatne.
 • Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku gdy wniosek jest złożony przez pełnomocnika.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Odpowiemy Ci w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Otrzymasz decyzję w sprawie zwrotu opłaty skarbowej- zwrot nastąpi nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia jej doręczenia.

Jak się możesz odwołać?

Odwołanie od wydanej decyzji musisz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

 • O zwrot opłaty skarbowej możesz starać się, gdy:
  • mimo zapłacenia opłaty, urząd nie dokonał jakiejś czynności
  • mimo zapłacenia opłaty nie otrzymałeś zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 • O zwrot opłaty skarbowej możesz również wystąpić, jeżeli:
  • dokonałeś opłaty na rachunek niewłaściwego urzędu
  • opłatę skarbową wniosłeś w złej wysokości
  • nienależnie zapłaciłeś opłatę skarbową.
  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinna złożyć osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała opłaty skarbowej.
 • Wniosek złóż przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś opłatę.
 • Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej- reguluje to ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej​

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
+48 13 448 63 81
+48 13 448 25 40

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Oznaczenie dokumentu:

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content