Jeszcze tylko do 27 maja trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Jasła.

Uwagi można zgłaszać w dogodny dla siebie sposób – elektronicznie lub papierowo:

•          poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego

•          poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej proponowanych podobszarów rewitalizacji (można wypełnić więcej niż jedną ankietę).

Wszystkie dokumenty podlegające konsultacjom (projekt uchwały, załączniki do uchwały – mapy) oraz pozostałe materiały (diagnoza delimitacyjna, formularz konsultacyjny i elektroniczne ankiety) dostępne są pod linkiem https://um.jaslo.pl/pl/wlacz-sie-do-rewitalizacji-rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne/

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety i zgłoszenia uwag mija 27 maja (poniedziałek).