Warzyce – wykaz nieruchomości – od 18 września do 9 października

49

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 18 września 2019 r. do dnia 9 października 2019 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym, w szczególności działka ewidencyjna nr 3221/17 o powierzchni 0,5001 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce.