Nazwa lokalizacji: Warzyce 4. Osiedle Brzyszczki

Właściciel: Gmina Miasto Jasło

Nieruchomość obecnie została zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – niniejszy wykaz podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r. włącznie.

Ogłoszenie przetargu na w/w nieruchomość będzie możliwe w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

Podstawowe dane:

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,3523 ha
 • Kształt działki: Romb
 • Przeznaczenie: Przemysłowe, usługowe
 • Warunki zakupu: Sprzedaż
 • Dodatkowe informacje: Zbycie działki może nastąpić w trybie przetargowym

Infrastruktura:

 • Elektryczność: Tak
 • Gaz: 200 m
 • Woda: Tak
 • Kanalizacja: Tak

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa: Droga dojazdowa ul. Przemysłowa o szerokości 6 m
 • Drogi krajowe: Droga krajowa nr 28 – 0,3 km, droga krajowa nr 73 – 2 km
 • Autostrada: 60 km
 • Kolej: Jasło, 2 km
 • Lotnisko: Rzeszów-Jasionka – 80 km

Pełna treść w bazie PAIH