Wakacyjna akcja "Kartka z Jasła"

Lubicie wysyłać pocztówki? A może jeszcze nie mieliście okazji? Dołączcie do naszej akcji i przekonajcie się, ile satysfakcji sprawia przesyłanie pozdrowień drogą pocztową! Może powrócą do was wspomnienia o tej obecnej w naszym życiu tradycji przesyłania pozdrowień?

W Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle znajdziecie bezpłatne widokówki, które możecie wysyłać do swoich bliskich i znajomych – tych mieszkających w Polsce i tych za granicą – z pozdrowieniami i zaproszeniem do odwiedzenia naszego Miasta.

Wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno, proste pytanie ze znajomości Jasła.

Maksymalnie 2 widokówki dla jednej osoby.

Akcja trwa do 20 września lub do wyczerpania widokówek.

Akcja kartka z Jasła

Regulamin

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Wakacyjnej akcji „Kartka z Jasła”, jest Miasto Jasło, z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 12 poprzez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji są działania z zakresu upowszechniania turystyki i lokalnego dziedzictwa, a także promocja Jasła.
 3. Wakacyjna akcja „Kartka z Jasła” trwać będzie do 20 września 2020 r. lub do wyczerpania widokówek.

2. Warunki uczestnictwa i zasady udziału

 1. Wakacyjna akcja „Kartka z Jasła” ma charakter otwarty i skierowana jest do mieszkańców Jasła: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także osób odwiedzających Jasło i turystów.
 2. Udział w Wakacyjnej akcji „Kartka z Jasła” jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Aby wziąć udział w Wakacyjnej akcji „Kartka z Jasła” należy odpowiedzieć na jedno pytanie ze znajomości Jasła i odebrać bezpłatne miejskie widokówki, dostępne w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, ul. Sokoła 8. Każdy uczestnik, biorący udział w akcji może otrzymać maksymalnie 2 widokówki, które może wysłać do znajomych, bądź rodziny w Polsce lub zagranicą z pozdrowieniami i zaproszeniem do odwiedzenia Jasła.
 4. Uczestnik może wziąć udział w akcji jednokrotnie.
 5. Organizator nie prowadzi sprzedaży znaczków pocztowych.
 6. Przystąpienie do Wakacyjnej akcji „Kartka z Jasła” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu akcji, tj. m.in. weryfikacja uczestników, ewidencjonowanie wydanych widokówek.

3. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Organizator Wakacyjnej akcji „Kartka z Jasła” tj. Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie: 13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: urzad@um.jaslo.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody dla zapewnienia prawidłowego przebiegu akcji.
 4. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo w akcji.
 9. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany.

4. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.citik.jaslo.pl.
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie organizator.
 4. Dodatkowe informacje na temat Wakacyjnej akcji „Kartka z Jasła” będą udzielane w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, ul. Sokoła 8, w godzinach pracy, tj. pon-pt: 9.00-17.00, sob: 10.00-17.00, niedz: 11.00-16.00.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content