W Jaśle Dzień Białej Laski

56

Po raz 20. jasielskie Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych świętowało Dzień Białej Laski. Zorganizowane z tej okazji spotkanie wzbogacone zostało o akcent patriotyczny w związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie niewidomych, niedowidzących, ich rodzin i przyjaciół – tradycyjnie już – rozpoczęło się mszą św. w jasielskim sanktuarium św. Antoniego. Sprawował ją kapelan Koła ojciec Jerzy Pięta. Po Eucharystii wszyscy udali się Młodzieżowego Domu Kultury. Tam wiceprezes Koła PZN w Jaśle Irena Gorczyca na wstępie przypomniała okoliczności ustanowienia Dnia Białej Laski i przedstawiła zaproszonych gości, a Ryszard Rutkowski, członek Zarządu Koła odczytał okolicznościowy list starosty jasielskiego Adama Pawlusia.

Kolejnym punktem programu był film „Śladami bohaterów walczących o niepodległość Polski w latach 1987 – 1922”, po którym przyszedł czas na krótkie wystąpienia, gratulacje i życzenia, składane na ręce prezes Zarządu Koła Powiatowego PZN w Jaśle Janiny Topór.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian zapewnił, że władze miasta dostrzegają problemy niewidomych oraz słabowidzących i starają się zaspokajać ich potrzeby. – We wszystkich nowych projektach, które będziemy się starali realizować zwracamy na to uwagę. Realizowany w tej chwili projekt inkubatora przedsiębiorczości przewiduje ułatwienia właśnie dla osób niedowidzących, podobnie jak złożony do dofinansowania projekt rewitalizacji Jasła, który m.in. zawiera ścieżki historyczne w parku miejskim. Projekt ten przewiduje pas, który będzie ułatwiał poruszanie się osobom niedowidzącym oraz wyposażenie tablic z opisami historii miasta w urządzenia umożliwiające odsłuchanie tych informacji – mówił R. Pabian.

Życzenia i gratulacje od prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN w Rzeszowie Ryszarda Cebuli oraz swoich współpracowników przekazała Małgorzata Musiałek, dyrektor tego okręgu, a od Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – wiceprezes stowarzyszenia Felicja Jałosińska.

W imieniu niewidomych i słabowidzących głos zabrała Halina Budziak z Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, która przywołała wielkie osiągnięcia sportowe niewidomych i niedowidzących z województwa podkarpackiego zarówno w karju, jak i na świecie (m.in. aktualna mistrzyni świata w strzelectwie laserowym).

Zwieńczeniem części oficjalnej tegorocznych obchodów Dnia Białej Laski w Jaśle był patriotyczny program artystyczny przygotowany przez młodzież z MDK pod kierunkiem Małgorzaty Czeluśniak.

st

***

Dzień Bezpiecznej Białej Laski (ang. White Cane Safety Day) obchodzony jest co roku 15 października. Został proklamowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych i ogłoszony przez prezydenta Lyndona S. Johnsona 15 października 1964 r.

W 1969 r. w Kolombo na Cejlonie odbyło się IV posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych (ICBA, poprzedniczki Światowej Unii Niewidomych), gdzie końcowym postanowieniem było ustanowienie daty 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Pierwsze obchody na skalę międzynarodową odbyły się w 1970 r.

Na IV Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Niewidomych (ang. European Blind Union, EBU), które odbyło się w Ustroniu w Polsce w 1992 r. podjęto uchwałę o europejskich obchodach.

Pierwsze oficjalne obchody w Polsce odbyły się w 1993 r.

źródło: wikipedia