Połączeni wspólnym celem

Już po raz piąty odbyła się w Jaśle charytatywna akcja „Antoniański Dar Serca”, której celem jest zbiórka funduszy na wsparcie miejscowego szpitala specjalistycznego. Uliczna kwesta (w niedzielę, 11 czerwca br.) tym razem przyniosła blisko 9 tys. zł. Symboliczny czek z uzbieraną do godz. 19. kwotą burmistrz Jasła Ryszard Pabian uroczyście przekazał dyrektorowi szpitala Michałowi Burbelce.

Organizatorami akcji, która jest kontynuacją – w nieco zmienionej formule – „Noworocznego Daru” byli tradycyjnie ojcowie franciszkanie i Jasielski Dom Kultury we współpracy z Miastem Jasłem i Starostwem Powiatowym w Jaśle. Jak zawsze akcji towarzyszyły prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży na scenie JDK, w macierzystych placówkach oraz na rynku podczas niedzielnego finału. Po raz 4. w czasie „Antoniańskiego Daru Serca” odbył się także parafialny (franciszkański) konkurs piosenki religijnej „Radosny chrześcijanin”.

Hasłem tegorocznego „Daru…” były słowa św. brata Alberta Chmielowskiego, patrona roku 2017: „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny”. Finał akcji został zorganizowany na dwa dni przed świętem patrona Jasła św. Antoniego z Padwy. Złożyły się nań: uliczna kwesta, popołudniowy koncert laureatów konkursu „Radosny chrześcijanin”, prezentacje artystyczne uczniów, ceremonia przekazania czeku oraz wieczorny koncert finałowy, w którym wystąpił zespół New Day.

Kwesta, w czasie której – głównie przed jasielskimi kościołami – wolne datki do puszek zbierało ponad 100 wolontariuszy z kilkunastu szkół przyniosła 8 601,70 zł. Symboliczny czek z taką kwotą burmistrz Jasła Ryszard Pabian, w towarzystwie o. gwardiana jasielskich franciszkanów Pawła Sroki i dyr. JDK Janusza Szewczyka przekazał przed koncertem finałowym dyr. szpitala Michałowi Burbelce. Zarówno burmistrz, jak i gwardian wspomnieli przy tym, że zawsze pomiędzy kwotą uwidocznioną na czeku, a rzeczywiście przelaną na konto szpitala jest zawsze spora różnica, wynikająca z tego, że pieniądze jeszcze przez jakiś czas są zbierane.

Ta dobroć serca nie kończy się teraz o godz. 19., ale trwa przez najbliższe dni. Dziękuję zatem wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani, włączyli się w Antoniański Dar Serca względem drugiego, potrzebującego człowieka – mówił m.in. o. Paweł Sroka.

Mówimy o efekcie wymiernym Antoniańskiego Daru Serca, czyli o środkach zebranych na zakup kolejnego urządzenia dla jasielskiego szpitala, ale myślę, że jeszcze istotniejsze są inne aspekty, które przy okazji się pojawiają, a więc zjednoczenie się dla zbierania tych środków, wspólna akcja wszystkich jednostek oświatowych, Młodzieżowego Domu Kultury, Jasielskiego Domu Kultury, przygotowanie tych przepięknych imprez trwających już od kilku dni podsumowanych dzisiejszymi występami na jasielskim rynku – powiedział burmistrz R. Pabian, życząc dyrektorowi szpitala zakupu kardiotokografu (urządzenie do monitorowania i zapisywania czynności serca dziecka w łonie matki), na który w tym roku kwestowano.

Chciałbym podziękować przede wszystkim w imieniu pacjentek i tych dzieci, które narodzą się w naszym szpitalu za ten wspaniały dar. (…) To wspaniały dar z waszej strony, który pokazuje jak bardzo potrafimy się integrować, jak potrafimy w sytuacjach kiedy chcemy pomóc sobie nawzajem potrafimy to wspaniale robić. To jest piękny dar od ludzi dla ludzi. Nie są ważne kwoty, ważny jest gest, charakter naszego spotkania – stwierdził M. Burbelka.

Przy tej okazji burmistrz przekazał również upominki dla o. gwardiana oraz dyrektora szpitala.

Wcześniej na plenerowej scenie występowały uzdolnione muzycznie i tanecznie dzieci i młodzież. Występy zainaugurowali laureaci konkursu „Radosny chrześcijanin”, a po nich zaprezentowali się uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 2, SP nr 4, Zespołu Szkół Miejskich nr 4 i II LO oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury i JDK. W wieczornym koncercie finałowym natomiast wystąpił laureat kilku nagród ogólnopolskich (w tym złotego krążka i statuetki ufundowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na festiwalu „Chrześcijańskie granie” w Warszawie) zespół New Day, znany już niektórym jaślanom z występów przed kilku laty w kościele pw. św. Stanisława BM i w JDK, a także z współpracy z Chórem „Soli Deo”.

W trakcie popołudniowych imprez na rynku można było sobie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, na stoisku rozstawionym przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle.