Utrudnienia w ruchu na ulicy Czackiego w Jaśle

240

Od 8 do 11 grudnia br. na ul. Czackiego odbędzie się wycinka drzew, spowodowana ich złym stanem biologicznym, zagrażającym bezpieczeństwu przechodniom i użytkownikom drogi. W związku z tym, w tych dniach nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu ul. Czackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kołłątaja i 3-go Maja.

  • Odcinek ul. Czackiego (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Słowackiego) zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów z kierunku ul. Mickiewicza oraz Plac Żwirki i Wigury i Sokoła. Na tym odcinku zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku ul. Mickiewicza w celu umożliwienia wyjazdu pojazdów z ul. Słowackiego.
  • Odcinek ul. Czackiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kołłątaja i 3-go Maja zostanie wyłączony z ruchu pojazdów, a ruch pieszych zostanie dopuszczony tylko jedną stroną ulicy (chodnika).
  • Dojazd do odcinka ul. Czackiego (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Kołłątaja i 3-go Maja będzie możliwy tylko od strony ul. Słowackiego.

Prosimy mieszkańców o ograniczenie postoju i ruchu pojazdów na tych odcinkach ulicy Czackiego oraz o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego czasowego oznakowania.

W przypadku wcześniejszego zakończenia wycinki drzew, ruch na tym odcinku zostanie niezwłocznie wznowiony. Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.