informacja dotycząca pomocy dla mieszkańców w zakresie podatków - grafika telefon

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Jaśle uruchamia dodatkową pomoc w zakresie wypełniania informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych.

Pod numerem telefonu 13 44 86 389 w godzinach od 9 do 14 pracownik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych wyjaśni wszystkie wątpliwości związane z wypełnieniem formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Ponadto wszystkie wymagane wzory informacji podatkowych dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle zakładce Podatki i Opłaty pod adresem https://um_jaslo.bip.gov.pl/

Jeżeli na terenie miasta Jasła:

  • kupiłeś nieruchomość
  • sprzedałeś nieruchomość
  • nabyłeś spadek
  • zakończyłeś budowę czy rozbudowę budynku
  • przeklasyfikowałeś grunt
  • zawarłeś umowę najmu, dzierżawy, użyczenia z Miastem Jasłem

nie zwlekaj, zadzwoń pod numer 13 44 86 389. Uzyskasz pomoc jak krok po kroku wypełnić informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), informację o gruntach (IR-1), informację o lasach (IL-1) wraz z załącznikami.