Urząd Miasta w Jaśle – informacje i dane kontaktowe

2978

Przypominamy, że na chwilę obecną do odwołania obsługa klientów Urzędu Miasta w Jaśle prowadzona jest na parterze budynku. KASA w Urzędzie jest nieczynna do odwołania. Wpłaty na rachunki Urzędu Miasta można dokonać bankową drogą elektroniczną oraz za pomocą miejskiej platformy płatniczej – PLIP https://nz.um.jaslo.pl. Zachęcamy także do korzystania z elektronicznej komunikacji poprzez platformę ePUAP.

Mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą. Poniżej dane adresowe do Wydziałów Urzędu Miasta w Jaśle:

Urząd Miasta w Jaśle
urzad@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 300
fax +48 13 44 62 976 /13 448 63 60

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wbizk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 348

Wydział Spraw Obywatelskich
so@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 336 – dowody osobiste
+48 13 44 86 333 – ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego
usc@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 357 – rejestracja urodzeń, zgonów oraz wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
wi@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 324/ 318

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
wgm@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 312/ 328/ 326

Wydział Architektury
pp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 332

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
wpiol@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 381 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
+48 13 44 86 322 – wymiar podatków
+48 13 44 86 308 – księgowość podatkowa

Wydział Gospodarki Komunalnej
wgo@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 380

Energetyk Miejski
energetyk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 384

Biuro Rzecznika Prasowego
rzecznik@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 315

Wydział Funduszy Zewnętrznych
bfe@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 372/373

Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
wp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 341
cedg@um.jaslo.pl – ewidencja działalności gospodarczej

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych
wrsis@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 392

Wydział Oświaty
wo@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 335

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
sk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 329
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
kontakt@citik.jaslo.pl
+48 518 825 699

Straż Miejska
sm@um.jaslo.pl
+48 13 44 82 580 – dyżurka
986 – telefon alarmowy (z tel. komórkowego)