Delegacja samorządu Miasta Jasła reprezentowana przez Pawła Rzońcę – Sekretarza Miasta Jasła oraz Urszulę Czyżowicz – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Jasła w dniach od 17 do 18 czerwca 2016 r. wzięła udział w uroczystościach w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja). Uroczystości rozpoczęły się historycznym pochodem wraz z pokazem tańca średniowiecznego. Głównym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszą pisaną wzmiankę o mieście z 1286 roku. W czasie całej imprezy odbywał się tradycyjny Jarmark.

Miasto Jasło i Liptowski Mikulasz nawiązały oficjalne kontakty już w 2008 roku, co zaowocowało podpisaniem Umowy Partnerskiej w 2015 roku. Również w 2015 roku miasta zrealizowały wspólnie projekt pn: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 na kwotę ponad 4 mln euro.