Strona główna Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła

Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  • Oś priorytetowa: 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
  • Działanie: 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
  • Wartość projektu: 1 452 906,20 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 226 933,52 PLN
  • Okres realizacji: 01.2010 r. – 09.2010 r.

Zakres projektu:

  • zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
  • zakup wału przeciwpowodziowego o długości 1 km,
  • zakup przenośnego, wyciszonego agregatu prądotwórczego o mocy min. 20kVA/ max 30kVA,
  • zakup przenośnego, wyciszonego agregatu prądotwórczego o mocy min. 60kVA/ max 80kVA.

Samochód i agregat zostały przekazane do OSP Jasło – Hankówka, natomiast wał przeciwpowodziowy i drugi agregat do OSP Jasło – Niegłowice.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania