W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną dotyczącą postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem dla mieszkańców z terenu Miasta Jasła.

Ulotka informacyjna z danymi kontaktowymi i instrukcją postępowania w przypadku objawów chorobowych