Ulaszowice – wykaz nieruchomości – od 18 września do 9 października

50

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 18 wrzesień 2019 r. do dnia 9 października 2019 r.włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych na sprzedaży w trybie przetargowym, w szczególności działki ewidencyjne nr 1/45 o  powierzchni 0,6214 ha oraz nr 2900/8 o powierzchni 0,0212 ha położone w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 2 – Ulaszowice.