Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

• elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
• pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
• osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Nie ma ustalonego wzoru wniosku. Pobierz formularz, z którego możesz skorzystać.
Jeżeli sam sporządzasz wniosek musisz zawrzeć w nim wszystkie elementy określone w powyższym wzorze, łącznie z oświadczeniem.
Do wniosku i oświadczenia musisz załączyć także potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi:

  • za wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych poniesiesz opłatę – 107 zł.
  • 53,50 zł – w przypadku przedłużenia terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia (jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem).
    Za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł. Opłata skarbowa nie występuje przy udzieleniu pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, rodzicowi, dziecku lub rodzeństwu.

Zapłać:

  • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
    lub
  • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
    Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłatą skarbową, okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z brakiem uzupełnienia twojego wniosku – termin może się przedłużyć o czym zostaniesz poinformowany pisemnie.

Jak się możesz odwołać?

Odwołanie od wydanej decyzji musisz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Zezwolenie obejmuje tylko teren miasta Jasła. Jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej
Zadzwoń pod numer: 13 4486 380

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Komunalnej
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/GK/02/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content