Strona główna Uczyńmy Europę razem lepszą!

Uczyńmy Europę razem lepszą!

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą! 

Ma on umożliwić polskim i niemieckim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego wypracowanie i realizację polsko-niemieckich pomysłów na rozwiązanie aktualnych problemów, a tym samym zachęcić innych do myślenia i działania w skali europejskiej.

Kryteria wsparcia:

KTO?

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt dotyczący wyzwań w Europie 21 wieku w sferze socjalnej, politycznej, ekologicznej i gospodarczej.

CO?

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte  kulturalnym czy sportowym, których celem jest uwrażliwienie odbiorców na ważne tematy, m.in.: zmiany klimatu, uchodźcy, migracja (zarobkowa), sprawiedliwość społeczna, dyskryminacja, zagrożenia dla demokracji, populizm prawicowy, szansy i zagrożenia cyfryzacji.

Wspólne projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN / 6.800 Euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

KIEDY?

  • Termin składania wniosków: 01.04.2017-31.07.2017
  • Okres realizacji projektów: 01.05-15.10.2017

JAK?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projekt”, że wniosek składany jest w ramach programu „Inicjatywy obywatelskie 25+”.

Źródło: http://fwpn.org.pl/

Rozmiar czcionek
Tryb czytania