Trzecia edycja Jasielskich Targów Pracy Edukacji i Kariery

64

21 marca br. na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle odbyły się III Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery. Były one doskonałą okazją do poznania lokalnego rynku pracy, nawiązania kontaktów zawodowych, a także ustalenia ścieżki kariery oraz wymiany wiedzy i doświadczenia. Uczestnicy  Targów mogli zorientować się, jakie są aktualne oferty pracy, co oferują pracodawcy i jakie mają wymagania, jaka jest kultura pracy w danej firmie, a także gdzie szukać dofinansowań i szkoleń. Targi dały również przestrzeń dla wielu spotkań, rozmów i dyskusji.

Targi zorganizowane zostały przez Miasto Jasło w partnerstwie z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i skierowane były przede wszystkim do osób poszukujących pracy, uczniów szkół średnich i studentów. Głównym celem targów była pomoc osobom zainteresowanym nie tylko w podjęciu, ale również zmianie dotychczasowego zatrudnienia, zapoznanie uczestników z oczekiwaniami i wymogami rynku pracy oraz przekazanie informacji na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji.

Podczas Targów zaprezentowało się 35 Wystawców. W strefie Praca znalazło się 20 firm o różnorodnym profilu charakterze i wielkości. Gościliśmy te największe o marce krajowej i światowej, ale również te, które działają lokalnie. Swoją ofertę zaprezentowało także Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jaśle, Służba Więzienna, Policja, ZUS Oddział w Jaśle oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. W strefie Edukacja zaprezentowały się firmy doradcze i szkoleniowe oraz uczelnie wyższe.

Wystawcy przygotowali wiele ciekawych atrakcji dla odwiedzających. Można było m.in. wejść w wirtualną rzeczywistość, skorzystać z zabiegu parafinowego na dłonie czy masażu, poznać wiek na jaki czuje się nasze ciało, a także wykonać badanie typu osobowości zawodowych.

W strefie warsztatowej odbyły się warsztaty z programowania klocków LEGO prowadzone przez Generator Nauki GEN Jasło. Można było również  poznać przydatne, praktyczne narzędzia pozwalające usystematyzować pomysł na biznes oraz odbyć indywidualne konsultacje – jak poprawnie wypełnić wniosek do CEIDG ze specjalistą z Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Jasła.

Wszyscy chętni mogli skorzystać także z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez specjalistów z Urzędu Pracy oraz przedstawicieli firmy Innovo. Innowacje w Biznesie. Zainteresowani mogli napisać i skonsultować swoje CV ze specjalistami w specjalnie w tym celu utworzonym CV Pointcie. Spotkania w gronie specjalistów cieszyły się sporym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniły się do pogłębienia wiedzy i zdobycia doświadczenia.

Udział w targach był bezpłatny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, zapraszamy na krótką relację z wydarzenia.

Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery realizowane są w ramach przedsięwzięcia Dni Przedsiębiorczości w projekcie „Jasło – moje miasto, mój dom” finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom/