Trwają prace przy budowie mostu na Gądkach

266
Oznakowanie i zabezpeczenia przy pracach przy budowie mostu na osiedlu Gądki

Intensywne prace przy budowie mostu na osiedlu Gądki nadal trwają. Pomimo tego, iż nowo powstały most połączył już dwa brzegi rzeki Wisłoki i zachęca do jego obejrzenia, to przypominamy mieszkańcom, że nadal jest to plac budowy i w żadnym wypadku nie można znajdować się na jego obszarze. 

Nowy most, dzięki któremu skrócony zostanie czas dojazdu mieszańców z tej części miasta do centrum, powstał około 100 metrów od istniejącej pieszo-rowerowej kładki. Ma nośność 30 ton, długość 115 metrów, 3 przęsła i 9 metrową jezdnię z jednostronnym chodnikiem. Wartość inwestycji to 8,6 mln zł, z czego 4 mln zł pokryte zostanie z dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji zaplanowano: budowę mostu i dojazdów (dł. ok. 190 m), budowę włączenia  do ul. Chopina i ul. Gądki, budowę drogi najazdowej na nowo powstający most (pomiędzy ul. Chopina oraz ul. Gądki), umocnienia brzegów rzeki, budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, a także budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Prace wykonuje firma REMOST z Dębicy. Realizacja zadania powinna zakończyć się najpóźniej do października 2021 roku, ale dzięki postępowi prac powinno to nastąpić szybciej.