Trwają konsultacje społeczne dotyczące współpracy z NGO

72

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Uwagi do projektu można zgłaszać:

  1. Za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQ2IjtzOjQ6InR5cGUiO3M6MToiMCI7fQ__E____E__
  2. Za pomocą załączonego formularza, poprzez jego uzupełnienie i odesłanie mailem zwrotnym na adres: konsultacje@um.jaslo.pl lub przesłanie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Termin zgłaszania opinii i uwag upływa 25 listopada 2022 roku.