Strona główna Tomasz Mazur

Tomasz Mazur

Urodzony 1 marca 1886 r. w Szebniach. Ukończył szkołę powszechną. W 1905 r. podjął pracę w cegielni miejskiej w Jaśle jako pracownik fizyczny. W cegielni pracował do 1908 r. W 1908 r. wcielony do armii austriackiej. Służył w 32 pułku Obrony Krajowej w Nowym Sączu w stopniu plutonowego. Po zwolnieniu z wojska w 1911 r. pracował na kolei jako palacz kotłów parowych. Na kolei pracował do 1919 r. Został zwolniony za udział w strajku. Po rocznej przerwie podjął pracę na kopalni ropy naftowej w Hankówce a następnie w Borysławiu. Podczas pracy w Borysławiu uległ wypadkowi i powrócił do Jasła. Po okresie rekonwalescencji zatrudnił się w Rafinerii nafty w Niegłowicach i pracował do roku 1930. Ze względu na ograniczenie w tym czasie produkcji został zwolniony. Podjął pracę w kopalni nafty w Załężu, Lipnicy i Gorlicach.

Na wniosek policji jako działacz robotniczy został zwolniony i przepracował jako pomocnik murarski. W 1938 r. ponownie podjął pracę w Rafinerii nafty w Niegłowicach i pracował do lipca 1944 r. Zwolnił się na własną prośbę nie godząc się na niszczenie fabryki i wywożenie urządzeń. Po wyzwoleniu ponownie powrócił do pracy w Rafinerii.

W dniu 1 lutego 1949 r. został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej i powierzono mu godność burmistrza. Godność tę piastował do czerwca 1950 r. Został wówczas powołany na stanowisko dyrektora nowo tworzonego Przedsiębiorstwa Gastronomicznego w Rzeszowie. Po dwumiesięcznym okresie urzędowania podał się do dymisji i powrócił do pracy w Rafinerii jako dyżurny ruchu.

Podczas drugiej wojny światowej jako pracownik Rafinerii był członkiem istniejącej na terenie zakładu tajnej organizacji. Był łącznikiem organizacji. W latach 1917—1919 był członkiem Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej, a następnie do Komunistycznej Partii Polski. Kilkakrotnie aresztowany jako działacz KPP w 1921 r. Po 1945 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej.

Po 1948 r. działacz i członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktywnie działał w związku zawodowym kolejarzy i naftowców.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content