Strona główna Tomasz Mazur

Tomasz Mazur

Urodzony 1 marca 1886 r. w Szebniach. Ukończył szkołę powszechną. W 1905 r. podjął pracę w cegielni miejskiej w Jaśle jako pracownik fizyczny. W cegielni pracował do 1908 r. W 1908 r. wcielony do armii austriackiej. Służył w 32 pułku Obrony Krajowej w Nowym Sączu w stopniu plutonowego. Po zwolnieniu z wojska w 1911 r. pracował na kolei jako palacz kotłów parowych. Na kolei pracował do 1919 r. Został zwolniony za udział w strajku. Po rocznej przerwie podjął pracę na kopalni ropy naftowej w Hankówce a następnie w Borysławiu. Podczas pracy w Borysławiu uległ wypadkowi i powrócił do Jasła. Po okresie rekonwalescencji zatrudnił się w Rafinerii nafty w Niegłowicach i pracował do roku 1930. Ze względu na ograniczenie w tym czasie produkcji został zwolniony. Podjął pracę w kopalni nafty w Załężu, Lipnicy i Gorlicach.

Na wniosek policji jako działacz robotniczy został zwolniony i przepracował jako pomocnik murarski. W 1938 r. ponownie podjął pracę w Rafinerii nafty w Niegłowicach i pracował do lipca 1944 r. Zwolnił się na własną prośbę nie godząc się na niszczenie fabryki i wywożenie urządzeń. Po wyzwoleniu ponownie powrócił do pracy w Rafinerii.

W dniu 1 lutego 1949 r. został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej i powierzono mu godność burmistrza. Godność tę piastował do czerwca 1950 r. Został wówczas powołany na stanowisko dyrektora nowo tworzonego Przedsiębiorstwa Gastronomicznego w Rzeszowie. Po dwumiesięcznym okresie urzędowania podał się do dymisji i powrócił do pracy w Rafinerii jako dyżurny ruchu.

Podczas drugiej wojny światowej jako pracownik Rafinerii był członkiem istniejącej na terenie zakładu tajnej organizacji. Był łącznikiem organizacji. W latach 1917—1919 był członkiem Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej, a następnie do Komunistycznej Partii Polski. Kilkakrotnie aresztowany jako działacz KPP w 1921 r. Po 1945 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej.

Po 1948 r. działacz i członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktywnie działał w związku zawodowym kolejarzy i naftowców.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania