Strona główna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 • Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura techniczna
 • Działanie: 2.2 Infrastruktura energetyczna
 • Wartość projektu: 3 138 368,03 PLN
 • Kwota dofinansowania: 1 350 024,95 PLN
 • Okres realizacji: 07.2013 r. – 06.2014 r.

Zakres projektu:

Gimnazjum Nr 1:

 • docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • montaż zaworów termostatycznych i odcinających,
 • naprawa tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń,
 • okładziny schodów, podestów i nawierzchnie utwardzone.

Hala sportowa MOSiR:

 • termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku,
 • ocieplenie stropodachu budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • instalacja systemu grzewczego,
 • instalacja c.w.u. z wspomaganiem kolektorami słonecznymi,
 • instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
 • instalacja odgromowa.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania