Teren pod budowę drogi na Gądkach przekazano wykonawcy

160
plan nowej drogi na Gądkach

Jeszcze w tym roku powstanie nowa droga na osiedlu Gądki, która łączyć będzie nowo wybudowany most z ul. Słoneczną. Poprawi to obecne połączenie drogowe w tym rejonie, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych, odciążając istniejący ruch drogowy na odcinku ul. Gądki.

Wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład (95%) oraz z budżetu miasta (5%). Miasto przekazało już teren pod budowę, a prace, które wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, rozpoczną się jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi o długości 592 m wraz z lewostronną ścieżką pieszo-rowerową; budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, a także rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej kolidującej z budową, przebudowę przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Termin wykonania inwestycji upływa przed końcem listopada br.