Tarcza Finansowa PFR 2.0 pomoc dla mikro, małych i średnich firm

207
tarcza finansowa PFR-2.0. baner

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wspierający firmy z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją  działalność w związku z epidemią COVID-19.

W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową PFR, która będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w zawartej umowie.

Wnioski o wsparcie można składać od 15 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku przez system bankowości elektronicznej – podobnie jak w ramach Tarczy PFR 1.0.

Wsparcie przysługuje mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Pomoc udzielana mikrofirmom może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, na przykład na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, czy kosztów zakupu towarów i materiałów oraz kosztów najmu nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast subwencja dla małych i średnich firm może być przeznaczona na finansowanie 70% kosztów stałych.

Aby uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy muszą spełnić cztery warunki:

  1. prowadzić działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej;
  2. prowadzić działalność określoną jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach tj.: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję, co ważne kod PKD nie musi być dominującym kodem działalności;
  3. odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:
    • od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019;
    • od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019;
  4. nie mogą posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dostępne są na stronie: Polskiego Funduszu Rozwoju  

Regulamin programu dostępny jest TUTAJ

Lista 45 branż objętych wsparciem TUTAJ

Lista banków, w których można złożyć wniosek w ramach Tarczy PFR 2.0 dostępna jest TUTAJ

Z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące tarczy finansowej PFR 2.0 można zapoznać się TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy na bezpłatne szkolenia online dotyczące Tarczy Finansowej 2.0 organizowane przez PFR, odbywające się codziennie w dni robocze o godzinie 11 znajduje się TUTAJ

Wsparcie dla dużych przedsiębiorców wymaga zatwierdzenie przez Komisję Europejską, ale o jego zasadach można przeczytać TUTAJ