Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż. Jaką pomoc można otrzymać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

122

Na mocy postanowień tzw. Tarczy 6.0, poprzez wskazanie odpowiednich kodów PKD, rozszerzono katalog branż najbardziej dotkniętych epidemią COVD-19, które mogą liczyć na wsparcie.

Dzięki temu pomoc obejmuje firmy reprezentujące takie branże jak:

 • gastronomiczna;
 • kulturalno-rozrywkowa (w tym: estradowa, targowa, fotograficzna, filmowa, muzealna);
 • sportowa (w tym: fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska);
 • sprzedaż detaliczna (targowiska, bazary);
 • turystyczna (w tym: organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów);
 • transportowa (w tym: firmy autokarowe, taksówkarze);
 • edukacyjna,
 • cateringowa
 • usługi pralnicze.

W ramach tarczy 6.0 przedsiębiorcy spełniający określone ustawowo kryteria będą mogli ubiegać się o:

 • Zwolnienie ze składek ZUS za listopad – wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r.;
  • Zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r.;
  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł lub 1.300 zł – wnioski do ZUS można składać od 16 grudnia 2020 r.;
  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w wysokości 2.080 zł lub 1.300 zł – wnioski do ZUS można składać od 30 grudnia 2020 r.;
  • Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wnioski do ZUS można składać od 1 stycznia 2021 r.;
  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski do ZUS można składać od 15 stycznia 2021 r.;
  • Dotacje w wysokości 5.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wnioski do Powiatowych Urzędów Pracy można składać od dnia 19.12.2020 r. do 31.01.2021 r.;
  • Dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2.000 zł, które obejmuje zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia (te od których płacone są składki na ubezpieczenia społecznie) – wnioski do Wojewódzkich Urzędów Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy można składać od dnia 19.12.2020 r. do 28.02.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać po kliknięciu na hasło:

 1. Tarcza 6.0 Informacje ogólne
 2. Tarcza 6.0 Wsparcie ZUS
 3. Tarcza 6.0 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy  w Jaśle
 4. Tarcza 6.0 Wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Rzeszowie