Szkolenie z platformy zakupowej funkcjonującej w miejskim urzędzie

44

Zapraszamy jasielskich przedsiębiorców na szkolenie z zakresu korzystania i składania ofert za pomocą Platformy Zakupowej, która została wdrożona w Urzędzie Miasta w Jaśle od stycznia 2019 roku.

Narzędzie to służy do realizacji zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów do 30.000 euro niepodlegających przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Platforma usprawnia komunikację pomiędzy Urzędem Miasta w Jaśle a oferentami oraz ułatwia składanie ofert.  Dostęp do platformy dla oferentów jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia, o godzinie 10 w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 w sali 102.

Natomiast do 23 kwietnia br. prosimy o zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości drogą mailową na adres wp@um.jaslo.pl lub telefonicznie pod numer 13 448 63 27.