Szkolenie nt. „Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warsztaty z pisania biznesplanu w projektach unijnych”.

137
Logotyp Punktu Informacyjnego funduszy europejskich

Serdecznie zapraszamy 17 marca (wtorek) na spotkanie warsztatowo – informacyjne nt. „Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warsztaty z pisania biznesplanu w projektach unijnych” w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, biernych zawodowo, ubogich pracujących.

Termin i miejsce spotkania
17 marca 2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00
Urząd Miasta Jasła sala narad – pierwsze piętro
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło

Program szkolenia
10.00-10.10 Powitanie uczestników i prezentacja programu spotkania;
10.10-11.10 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach aktualnych projektów (działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego);
11.10-11.30 Przerwa kawowa;
11.30-13.45 Warsztaty z pisania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
13.45-14.00 Podsumowanie pytania i odpowiedzi.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o wiadomość zwrotną do dnia 16 marca 2020 do godziny 16:00 na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie pod numerem:  798 771 192 w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.​

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Organizator spotkania:
PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
lpi.krosno@podkarpackie.pl