15 sierpnia, w rocznicę „Cudu nad Wisłą”, cała Polska obchodzi Święto Wojska Polskiego. Na jasielskie uroczystości złożyły się tradycyjnie: msza św. w sanktuarium św. Antoniego, przemarsz z orkiestrą ulicami miasta i oddanie hołdu obrońcom Ojczyzny przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim.

Mszę św. celebrował i kazanie nawiązujące m.in. do „Cudu nad Wisłą” wygłosił o. Artur Zajchowski. Podkreślił w nim rolę, jaką odegrał w rozegranej 97 lat temu bitwie kapelan 236 Pułku Piechoty, sługa Boży ks. Ignacy Skorupka – W krytycznym momencie, gdy dowodzenie oficerów się załamało, ks. Ignacy Skorupka poprowadził swoich młodych podkomendnych do ataku, podczas którego zginął od sowieckiej kuli. Kardynał Kakowski podkreślał, że chwila śmierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami. Odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. (…) Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Jakżeż mogli strzelać do Matki Boskiej, która szła przeciwko nim – mówił kaznodzieja. – Gdy armia sowiecka zbliżała się do stolicy, mieszkańcy Warszawy gromadzili się w kościołach prosząc Boga o ratunek. Śpiewali: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie”. I zostali wysłuchani. Wojsko Polskie dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego podjęło – po ludzku wydawałoby się beznadziejną – walkę gromiąc o wiele liczniejsze i zaprawione w bojach oddziały armii czerwonej.

Ze świątyni uczestnicy uroczystości przeszli do Parku Miejskiego. Tam – przy Grobie Nieznanego Żołnierza – Wiesław Hap odczytał apel pamięci, a po okolicznościowym przemówieniu burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana, przy dźwięku werbli, złożono kwiaty na płycie pomnika. Wśród oddających cześć poległym w obronie Ojczyzny byli m.in.: kombatanci, senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wicemarszałek woj. podkarpackiego Maria Kurowska i delegacja Miasta Jasła z burmistrzem na czele oraz delegacja powiatu.

Tegoroczne uroczystości uświetnili: Chór Echo, Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta, harcerze, strzelcy, kosynierzy oraz liczne poczty sztandarowe.

***

Przemówienie burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana z okazji Święta Wojska Polskiego

Pani Senator, Panie Pośle, Pani Marszałek, Szanowni Goście według zaszczytów i funkcji, Żołnierze Wojska Polskiego, drodzy Mieszkańcy, Pnie i Panowie

15 sierpnia, kiedy Kościół oddaje cześć Wniebowziętej Maryi Pannie, Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. Jakże to wymowne, a zarazem naturalne; przecież słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz wizerunek Matki Bożej Królowej Polski umieszczony na wojskowych sztandarach są ze sobą nierozerwalnie związane.

Jak zawsze, kolejne rocznice to czas wspomnień i refleksji. Dzisiaj, wspominając rocznicę „Cudu nad Wisłą”, pamiętamy o wszystkich walczących, a zwłaszcza o poległych w obronie naszej Ojczyzny. Jesteśmy dumni z tej bitwy, uważanej za jedną z najważniejszych w historii świata, bo polscy żołnierze zatrzymali nie tylko sowiecką armię, ale zatrzymali nawałę komunizmu, ratując Europę i świat przed zgubną ideologią.

Bitwa Warszawska urosła do rangi wymownego symbolu, a w jej ślady poszli uczestnicy wszystkich bitew, w których walczyli nasi rodacy, wierząc, że „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Jestem przekonany, że właśnie te słowa brzmią także teraz w sercach wszystkich żołnierzy, którzy stoją na straży pokoju i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny w różnych częściach świata.

Wielkie historyczne zwycięstwa, w tym wiktoria roku 1920 zawsze będą powodem do dumy, zarówno dla nas, jak i dla następnych pokoleń Polaków. Dlatego tu – przed Grobem Nieznanego Żołnierza – gdzie każdy z nas może zastanowić się nad dziejami Ojczyzny i wyznawanymi wartościami, warto uświadomić sobie, że ten Nieznany Żołnierz jest także symbolem gotowości do ofiary współczesnego pokolenia żołnierzy.

Dlatego w tym miejscu składam wyrazy hołdu wszystkim polskim żołnierzom, którzy polegli zarówno w Bitwie Warszawskiej, jak i na wielu innych frontach walcząc o niepodległą Polskę, a także wyrazy szacunku wszystkim weteranom i kombatantom, którzy o Polskę walczyli.

Tym, którzy obecnie pełnią żołnierską służbę składam wielkie podziękowania. W dzisiejszych, niepewnych czasach, gdy w całym świecie wyraźnie rośnie napięcie, to Wy sprawiacie, że czujemy się w naszej Ojczyźnie bezpiecznie. Niech przytoczone na wstępie słowa ze sztandarów: „Bóg, Honor, Ojczyzna” będą zawsze na pierwszym miejscu i niech kierują Waszymi działaniami na rzecz pokoju i odpowiedzialności za los obywateli i państwa. Życzę Wam wielu satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Dziękuję za współorganizację dzisiejszego święta: Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jaśle na czele z komendantem Andrzejem Nykielem oraz Zarządowi Powiatowemu Ligi Obrony Kraju w Jaśle. Dziękuję także za przybycie i asystowanie podczas dzisiejszej uroczystości: Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej Zespołu Szkół w Trzcinicy, Kosynierom z Cieklina oraz harcerzom z Komendy Hufca Jasło im. Rodziny Madejewskich i 139 Drużyny Harcerskiej imienia Leopolda Lisa – Kuli.

Dziękując wszystkim zebranym za udział w dzisiejszej uroczystości życzę radosnego świętowania.