Święto Chrztu Polski

18
Baner Świeto Chrztu Polski, wywieś flagę

W lutym 2019 roku Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci.