W roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Jaśle zrealizowano projekt na temat: „W jaki sposób postacie wybranych wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem mogą nas zainspirować do poznania miasta?”

Przedszkolaki poznały Jasło i zdobyły informacje o botaniku Adamie Wodziczko oraz malarzach: Sewerynie i Janie Bieszczadach, Apolinarym Kotowiczu, Janie Wodyńskim, Ignacym Pinkasie. Ligowy Zespół Badawczy: Julia Dybaś, Iga Goleń oraz Szymon Rachfalski prowadził kronikę „Poznajemy miasto Jasło”.

W kawiarni „Parkowa” dzieci obejrzały obrazy o Jaśle. Henryk Zych ze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego omówił wysiedlenie i burzenie miasta, a prezes SMJiRJ Wiesław Hap publikację „Poczet wybitnychJaślan i ludzi związanych z regionem” – inspirację do ich projektu.

Dzieci brały udział w konkursie fotograficznym „Jasło – moje miasto: widok z okna”. Obrazy malarzy obejrzały w Muzeum Regionalnym na prelekcji kustosza Pana Mariusza Świątek. W Gorajowicach i na Liwoczu widziały panoramę miasta. Zbierały jak A. Wodziczko rośliny do zielnika „Rośliny Jasła i okolic”. Wykonały pracę „Panorama Jasła – realia i abstrakcja” oraz plakat o ochronie zieleni. Przedstawiciel Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jerzy Żygłowicz omówił im działania proekologiczne wydziału. Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Pani Grażyna Jędryczka zapoznała je z malarstwem sakralnym.

Zwiedziły kościoły, które namalował A. Kotowicz. Obejrzały malarstwo w Parafii św. Stanisława BM. Szukały podobieństw Kościoła Kolegiackiego p. w. Wniebowzięcia NMP na obrazie „Pożar Jasła”. Proboszcz parafii Ks. Kanonik gremialny Zbigniew Irzyk opisał im najstarsze freski. W Sanktuarium św. Antoniego Gwardian klasztoru i proboszcz parafii o.Paweł Sroka omówił im malowidła Drogi Krzyżowej. Dzieci wykonały pracę malarską „Kościół Farny” i zorganizowały kącik regionalny „Piękno Jasła”. Przeprowadziły quiz „Uroki mojego miasta”. Uwieńczenie stanowiła prezentacja multimedialna.

W efekcie przedszkolaki zdobyły I miejsce.

Opiekun Ligi: Renata Zemrys