Stawiamy na młodość i kreatywność – już wkrótce w GEN-ie ruszają Giełda GENialnych Projektów i Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

309
budenek Generatora Nauki GEN

Jednym z najważniejszych potencjałów naszego miasta są zaangażowani i kreatywni mieszkańcy, którzy charakteryzujący się dużą determinacją oraz wolą działania. W realizowanym przez Miasto Jasło programie „Jasło Miasto Wiedzy” stawiamy na dzieci i młodzież jasielską i właśnie do nich kierujemy dwa projekty edukacyjne, które pozwolą im jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.

W tym roku szkolnym prowadzić będziemy skierowany do młodszych dzieci Jasielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Giełdę GENialnych pomysłów – adresowaną do dzieci starszych i młodzieży. Zapleczem dydaktycznym dla tych projektów będzie Generator Nauki GEN, znajdujący się w Jaśle przy ul. Bednarskiej 2. Ruszamy końcem października!

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy (JUD)

JUD, który funkcjonuje już w mieście od kilkunastu lat, wystartuje w nieco zmienionej formule. Już początkiem października planowany jest elektroniczny nabór chętnych. W tym roku zajęcia adresowane są do młodych jaślan w wieku od 6 do 8 lat, a odbywać się będą w następującym podziale:

  • grupa 6 latków – dwie grupy po 15 osób;
  • grupa 7 latków – dwie grupy po 15 osób;
  • grupa 8 latków – jedna grupa 15 osób.

Więcej szczegółów podamy przy ogłoszeniu naboru.

Giełda GENialnych Projektów (GGP)

Z kolei konkurs GGP adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 do 19 lat zamieszkałych na terenie Jasła oraz do nauczycieli, wychowawców, trenerów i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą w podmiotach oświatowych, kulturalnych, sportowych, wychowawczo-opiekuńczych oraz stowarzyszeniach na terenie miasta.

Uczestniczący w GGP młodzi jaślanie będą mieli za zadanie zrealizować projekty badawcze dotyczące naszej jasielskiej społeczności i mieszczące się w jednej z trzech kategorii:

  • naukowo-badawczej – poprzez rozwiązanie i zaprezentowanie wyników istotnego dla społeczności lokalnej problemu badawczego ze sfery humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej lub artystycznej, z wykorzystaniem metody PBL (strategii uczenia się poprzez rozwiązywanie angażującego dylematu),
  • społecznej – poprzez zaplanowanie i zaprezentowanie przedsięwzięcia  adresowanego do grup społeczności lokalnej mającego na celu pozytywną zmianę w najbliższym otoczeniu, rozwój przedsiębiorczości, kształtowanie aktywności obywatelskiej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, udział w kulturze, turystyce, sporcie i rekreacji itp.
  • praktyczno-konstrukcyjnej – poprzez zaprojektowanie, wykonanie i zademonstrowanie konkretnego, materialnego wytworu o charakterze użytecznym i edukacyjnym np. produktu medialnego lub artystycznego, gry miejskiej, mapy aktywnej, kroniki, albumu, modelu edukacyjnego itp.

Szczegóły przekażemy już wkrótce. Rozpoczęcie planujemy w drugiej połowie października br.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT)

Uzupełnieniem tych działań jest również Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT), prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Partnerem strategicznym DUT jest Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Oferta edukacyjna DUT przewidziana jest dla dzieci w wieku od 8-12 lat, a zajęcia również będą odbywać się w Generatorze Nauki, gdyż Miasto Jasło jest również jednym z jego partnerów.

Więcej informacji: www.dolinawiedzy.pl/dut

Bardzo cieszymy się, że nasi mieszkańcy są zainteresowani prowadzonymi przez nas działaniami edukacyjnymi prowadzonymi w ramach „Jasła – Miasta Wiedzy”, liczymy na Waszą obecność w Generatorze Nauki GEN, który będzie skupiał jeszcze wiele innych działań i już niedługo zostanie otwarty.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Giełda GENialnych Pomysłów to zadania realizowane przez Miasto Jasło ze środków projektu  „Jasło – moje miasto, mój dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.