Strona główna Stanisław Macudziński

Stanisław Macudziński

Stanisław Macudziński, burmistrz Jasła w latach: 09.1939 r. – grudzień 1940 r.

Urodzony w 1873 r. Pochodził ze znanej i zasłużonej rodziny Jasielskiej. Jego pradziadek Rajmund był żołnierzem kościuszkowskim, a dziadek Rajmund powstańcem listopadowym, a ojciec dr Walerian Macudziński powstańcem styczniowym. Inżynier Stanisław Macudziński początkowo mieszkał w powiecie bocheńskim. Był tam właścicielem Pogwizdowa. Do Jasła powrócił po pierwszej wojnie światowej. Zamieszkał w domu zmarłego ojca przy ulicy Czackiego. Zakupił również majątek Bereska. W Jaśle prowadził działalność społeczną. Był członkiem wszystkich działających na terenie miasta towarzystw. Był jednym z założycieli Związku Strzeleckiego i jego skarbnikiem. Udzielał się w Komitecie pomocy bezrobotnym jako przewodniczący sekcji ewidencji W ewidencji znajdowało się wówczas około 600 bezrobotnych przydzielanych do robót publicznych na terenie Jasła. W 1928 r. podczas szczególnie ostrej zimy z własnych środków przez szereg dni wydawał obiady dla 100 najuboższych mieszkańców miasta Jasła. Wielokrotnie użyczał swego prywatnego ogrodu na zabawy dobroczynne i kolonie wakacyjne dla dzieci.

Był inicjatorem utworzenia w Jaśle PCK i jego pierwszym skarbnikiem.

Sporządził plany i kierował odbudową kaplicy gimnazjalnej. Kierował pracami przy uporządkowaniu cmentarza wojennego, otrzymał za to oficjalne podziękowanie od władz wojskowych.

Osobiście zabiegał o środki na budowę stadionu sportowego w Jaśle. Sporządził jego plany i kierował budową. Rozpoczął budowę obiektów sportowych, ale prace te zostały przerwane wybuchem wojny. Za swą działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1938r.

Po wybuchu drugiej wojny światowej władze miejskie opuściły miasto. Stanisław Macudziński jako radny pozostał na miejscu i jeszcze przed wkroczeniem Niemców został przez zebranych w ratuszu przedstawicieli mieszkańców wybrany burmistrzem. Jako burmistrz zorganizował straż obywatelską, która zapobiegała plądrowaniu miasta i straż ogniową. Miasto uruchomiło kuchnię wydającą posiłki najuboższym i uchodźcom.

Władze niemieckie uznały Stanisława Macudzińskiego za burmistrza komisarycznego. Urząd sprawował przez 73 dni i został odwołany 13 listopada 1939 r. Głównym powodem był udział burmistrza i członków Zarządu miejskiego w ratowaniu dobytku szkół jasielskich, który został zgromadzony w podpalonej przez Niemców synagodze. Zarząd miejski został aresztowany. Po kilku dniach wszystkich wprawdzie zwolniono, ale burmistrza Macudzińskiego odwołano z zajmowanego stanowiska.

Zmarł w 1946 r.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania