Strona główna Stanisław Macudziński

Stanisław Macudziński

Stanisław Macudziński, burmistrz Jasła w latach: 09.1939 r. – grudzień 1940 r.

Urodzony w 1873 r. Pochodził ze znanej i zasłużonej rodziny Jasielskiej. Jego pradziadek Rajmund był żołnierzem kościuszkowskim, a dziadek Rajmund powstańcem listopadowym, a ojciec dr Walerian Macudziński powstańcem styczniowym. Inżynier Stanisław Macudziński początkowo mieszkał w powiecie bocheńskim. Był tam właścicielem Pogwizdowa. Do Jasła powrócił po pierwszej wojnie światowej. Zamieszkał w domu zmarłego ojca przy ulicy Czackiego. Zakupił również majątek Bereska. W Jaśle prowadził działalność społeczną. Był członkiem wszystkich działających na terenie miasta towarzystw. Był jednym z założycieli Związku Strzeleckiego i jego skarbnikiem. Udzielał się w Komitecie pomocy bezrobotnym jako przewodniczący sekcji ewidencji W ewidencji znajdowało się wówczas około 600 bezrobotnych przydzielanych do robót publicznych na terenie Jasła. W 1928 r. podczas szczególnie ostrej zimy z własnych środków przez szereg dni wydawał obiady dla 100 najuboższych mieszkańców miasta Jasła. Wielokrotnie użyczał swego prywatnego ogrodu na zabawy dobroczynne i kolonie wakacyjne dla dzieci.

Był inicjatorem utworzenia w Jaśle PCK i jego pierwszym skarbnikiem.

Sporządził plany i kierował odbudową kaplicy gimnazjalnej. Kierował pracami przy uporządkowaniu cmentarza wojennego, otrzymał za to oficjalne podziękowanie od władz wojskowych.

Osobiście zabiegał o środki na budowę stadionu sportowego w Jaśle. Sporządził jego plany i kierował budową. Rozpoczął budowę obiektów sportowych, ale prace te zostały przerwane wybuchem wojny. Za swą działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1938r.

Po wybuchu drugiej wojny światowej władze miejskie opuściły miasto. Stanisław Macudziński jako radny pozostał na miejscu i jeszcze przed wkroczeniem Niemców został przez zebranych w ratuszu przedstawicieli mieszkańców wybrany burmistrzem. Jako burmistrz zorganizował straż obywatelską, która zapobiegała plądrowaniu miasta i straż ogniową. Miasto uruchomiło kuchnię wydającą posiłki najuboższym i uchodźcom.

Władze niemieckie uznały Stanisława Macudzińskiego za burmistrza komisarycznego. Urząd sprawował przez 73 dni i został odwołany 13 listopada 1939 r. Głównym powodem był udział burmistrza i członków Zarządu miejskiego w ratowaniu dobytku szkół jasielskich, który został zgromadzony w podpalonej przez Niemców synagodze. Zarząd miejski został aresztowany. Po kilku dniach wszystkich wprawdzie zwolniono, ale burmistrza Macudzińskiego odwołano z zajmowanego stanowiska.

Zmarł w 1946 r.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content