Strona główna Stanisław Kuźniarski

Stanisław Kuźniarski

Urodził się w dniu 1 września 1880r w Przewrotnem koło Głogowa. Syn Aleksandra i Antoniny Zigler. Do Jasła przybył z Cieszyna i zakupił drukarnię od Dionizego Ludwika Stoegera w 1906 r. W 1925r. zawarł związek małżeński z Katarzyną Radoniewicz. Zmarł w dniu 1 listopada 1950r. Funkcje burmistrza sprawował w latach 1945 — 1946. Wieloletni radny miejski. Właściciel drukarni w Jaśle od 1906r. Drukarnia pracowała do wysiedlenia Jasła we wrześniu 1944r.

Po drugiej wojnie światowej starostwo powierzyło Stanisławowi Kuźniarskiemu funkcję burmistrza miasta Jasła. Sprawował ją w najtrudniejszym dla miasta okresie. W pierwszych tygodniach urząd swój sprawował w ruinach własnego domu przy ulicy Asnyka. Tam w korytarzu pod resztkami stropu zbierał się Zarząd miasta i Rada miejska. Jednym z pierwszych osiągnięć było uruchomienie szkoły podstawowej w kilku ocalałych salach szkoły im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum w zabudowaniach Rafinerii.

Jako burmistrz stanął na czele dwóch komisji: Komisji Dostaw i Komisji Rozdzielczej . Celem tych komisji było sprowadzenie do miasta niezbędnych środków żywnościowych i ich sprawiedliwy podział. Uruchomiono kuchnię ludową wydającą bezpłatne posiłki dla ludności. W kuchni nieodpłatnie pracowała między innymi żona burmistrza pani Katarzyna Kuźniarska. Udało się uruchomić Gazownię Elektrownię i rozpocząć odbudowę Rzeźni miejskiej.

Stanisław Kuźniarski stanął na czele Komitetu Odbudowy Miasta Jasła.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania