Spotkanie z przedsiębiorcami – planowanie rozwoju lokalnego

150

W styczniu odbyły się już pierwsze spotkania poświęcone wspólnemu poszukiwaniu przyczyn problemów, z jakimi Jasło boryka się na co dzień. 29 stycznia do Jasielskiego Domu Kultury zaproszenie burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana przyjęło blisko czterdziestu jasielskich przedsiębiorców i nauczycieli z szkół ponadpodstawowych. – Zmiany nie da się dokonać bez udziału Państwa – przedsiębiorców i przedstawicieli jasielskiej oświaty – mówił podczas spotkania burmistrz. Rozmowa dotycząca strategicznych kierunków rozwoju miasta musi odbywać się z jego mieszkańcami. Ten projekt jest dla nas ogromną szansą na naukę, jak współtworzyć miasto z mieszkańcami, jak skuteczniej angażować mieszkańców w działania miejskie, jak skorzystać z mądrości jaślan dla kreowania nowych, wspólnych działań, które pozwolą zatrzymać odpływ mieszkańców. Wierzę, że słuchanie mieszkańców, rozmawianie z ludźmi i wspólna aktywność pozwoli rozwiązać najbardziej palące problemy miasta.

– Takiego zaangażowania, tak otwartej postawy i takiej gotowości do wspólnej pracy na rzecz swojego miasta nie widziałem dawno w żadnym z miast, które znam – mówi Grzegorz Godziek, doradca Miasta Zawiązku Miast Polskich, który wspólnie z zespołem towarzyszyć będzie miastu przez najbliższe pół roku. – Potencjał intelektualny i zaangażowanie to coś co niewątpliwie wyróżnia Jasło i co warto wykorzystać nie tylko w dalszych pracach Zespołu Miejskiego, ale także w tworzeniu nowej ścieżki rozwoju miasta – podkreśla Grzegorz Godziek.

Wtóruje mu Barbara Łączna (drugi z członków zespołu doradców ZMP), która podkreśla otwartość uczestników spotkania i niezwykle przyjazny klimat do rozmowy. – Widziałam autentyczny zapał uczestników tego spotkania, usłyszałam piękne słowa świadczące o przywiązaniu do miejsca, w którym żyją, poznałam wartości, które wyznają i które są dla nich ważne. Jestem przekonana, że praca z mieszkańcami Jasła, ich zaangażowanie na różnych etapach prac nad tym projektem musi zaowocować wspólnym znalezieniem odpowiedzi jak budować miasto, które będzie jeszcze przyjaźniejsze dla jego mieszkańców, będzie stwarzało lepsze warunki do życia i pracy dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Naprawdę wierzę, że Jasło jest miejscem, do którego warto wrócić – nawet jeżeli najpierw z niego się wyjeżdża dla zdobycia lepszego wykształcenia, poznania świata, przeżycia przygody. Wierzę, że nasza wspólna praca sprawi, że młodzi mieszkańcy Jasła będą tu wracali, tu zakładali rodziny, tu podejmowali swoją aktywność życiową i zawodową – mówi Barbara Łączna.

Włodarze miasta z burmistrzem Ryszardem Pabianem na czele serdecznie zapraszają do włączenia się w rozmowę o Jaśle przyszłości, o rozwiązaniach, które zmieniać będą nasze miasto i tworzyć przyjazną, atrakcyjną przestrzeń do życia.