Sprawozdanie z pierwszego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST DZIŚ” – przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem przeprowadzonego dn. 4 kwietnia 2018 r. w auli szkoły przy ul. Tadeusza Czackiego nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 2/Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej). Warsztat został przeprowadzony w terminie zgodnym z harmonogramem. W warsztacie uczestniczyły 24 osoby, w tym p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz.