Spotkanie on-line Zespołu Miejskiego

105

15 kwietnia podczas spotkania on-line Zespołu Miejskiego z doradcami ze ZMP ustalano metody dalszej współpracy. Przez najbliższych kilkanaście tygodni będzie to sposób naszej wspólnej pracy nad projektem.

Opracowany zostanie wstępny harmonogram dalszych prac, które ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa będą prowadzone w formie on-line. Dotyczy to zarówno spotkań Zespołu Miejskiego jak i konsultacji z mieszkańcami.