Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące planu ogólnego Miasta Jasła

168
Spotkanie informacyjne ws planu ogólnego miasta Jasła - 1

Masz na terenie miasta działki i pomysł na ich zagospodarowanie? Zgłoś swoje uwagi do powstającego planu ogólnego Miasta Jasła.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. Jego ustalenia uwzględniane będą przy sporządzaniu planu miejscowego jak i będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne z kierownikiem Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle, które odbędzie się 4 lipca (czwartek) w Generatorze Nauki GEN, ul. Bednarska 2, o godz. 17.

Serdecznie zapraszamy!