Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwijanie przedsiębiorstw. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną działania

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się:

27 listopada 2018 r. w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, sala nr 102 (I-sze piętro)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 listopada 2018 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: lpi.krosno@podkarpackie.pl podając imię i nazwisko uczestnika. Telefonicznie pod numerem: 798 771 192 lub 798 771 620 .

Program spotkania:
10:00 – 11:00 Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
11:00 – 11:30 Instrumenty finansowe – preferencyjne pożyczki
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Baza Usług Rozwojowych – podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich pracowników
12:15 – 13:00 Konsultacje indywidualne

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Organizator spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20
798 771 192
e-mail: lpi.krosno@podkarpackie.pl