Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w sprawie planu ogólnego Miasta Jasła

29

Masz na terenie miasta działki i pomysł na ich zagospodarowanie? Chcesz, aby w twojej okolicy mogła być prowadzona działalność usługowa, albo powstała zabudowa wielorodzinna? Już dziś zgłoś uwagi do planu ogólnego Miasta Jasła.

Plan ogólny to dokument strategiczny dla planowania przestrzennego, który określa strefy planistyczne i zdefiniowane parametry zabudowy. Jest to dokument z którym będą musiały być zgodne plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy, a także dokument, który zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła od 2026 r.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego.

Jego ustalenia uwzględniane będą przy sporządzaniu planu miejscowego jak i będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan ogólny ma, więc ogromne znaczenie w kontekście planów inwestycyjnych i rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego Miasta Jasła.

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2024 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, w dwóch turach w godz. 9.00-10.00 oraz w godz. 14.00-15.00.

Podczas spotkania z Kierownikiem Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle porozmawiamy o tym czym jest plan ogólny Miasta, jak powstaje i do czego będzie służył. Dowiemy się również jak i gdzie złożyć wniosek do planu ogólnego, jak go wypełnić i co powinien on zawierać.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację mailowo na adres wp@um.jaslo.pl lub telefonicznie +4813 44 86 327.

Serdecznie zapraszamy!