Skutki nawałnic- pomoc dla przedsiębiorców

303
Jasło ulica Towarowa podtopienia zdjęcie z drona

Szanowni Państwo !

Sobotnie wydarzenia okazały się bardzo dramatyczne. Panujące warunki atmosferyczne przyniosły gwałtowne nawałnice i wichury. Spowodowało to wiele szkód niszcząc infrastrukturę, maszyny, budynki, a niejednokrotnie dorobek całego życia. Utrzymujący się wysoki poziom wód w sposób szczególny dotknął Państwa firmy, znajdujące się i tak w trudnej sytuacji z uwagi na epidemię COVID-19. W tych trudnych chwilach pragniemy Państwa zapewnić o pełnym zaangażowaniu i wsparciu samorządu miejskiego. Robimy co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu jak najszybszą i najbardziej efektywną pomoc w usuwaniu negatywnych skutków zaistniałej sytuacji.

W tym zakresie wystąpiliśmy m.in. do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie działań, które wsparłyby poszkodowanych. Prośba dotyczyła m.in. uruchomienia środków finansowych z budżetu państwa w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej na terenie Miasta oraz uporządkowania i wywiezienia powstałych w jej wyniku odpadów. Na chwilę obecną wciąż czekamy na odpowiedź. Wspólnie z władzami powiatu jasielskiego staramy się o objęcie Miasta przez Radę Ministrów wykazem gmin i miejscowości poszkodowanych, na terenie których zastosowanie będą mieć szczególne rozwiązania pomocowe określone odrębnymi przepisami.

Nawiązaliśmy także kontakt z Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Podkarpackim Funduszem Rozwoju. Obie te instytucje dostrzegają trudną sytuację, w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic. W tym zakresie podejmują wszelkie działania w celu udzielenia im pomocy. W placówkach ZUS działają dedykowani doradcy do spraw ulg i umorzeń, którzy udzielają zainteresowanym informacji o pomocy, o jaką mogą się ubiegać oraz wspierają w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Telefon do doradcy ZUS Jasło to: 13 44 629 17 oraz 13 44 379 72. O szczegółach można przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podkarpacki Fundusz Rozwoju przygotował dla przedsiębiorców pożyczki obrotowe do kwoty 500 tys. zł na oprocentowaniu 1,98%. Wnioski złożone przez przedsiębiorców poszkodowanych przez nawałnice będą rozpatrywane przez Fundusz w pierwszej kolejności, a dodatkowo w przypadku tych przedsiębiorców Fundusz nie będzie pobierał prowizji za podpisanie umowy. Telefon kontaktowy do PFR to: 17 786 35 49. O szczegółach można przeczytać:  www.pfr-podkarpackie.pl

Mamy nadzieję, że wiele strat i najpilniejszych wydatków uda się Państwu pokryć z uzyskanego ubezpieczenia. W tym zakresie przypominamy, że w przypadku zgłaszania szkód ubezpieczycielowi warto skonsultować się wcześniej z agentem ubezpieczeniowym lub dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Ma to ogromne znaczenia dla prawidłowego zakwalifikowania zdarzenia (będącego wynikiem przejścia frontu burzowego, nawałnic, nawalnych deszczy) oraz przekłada się na szybkość wypłaty odszkodowań.

Poniżej przedstawimy zestawienie najważniejszych informacji i telefonów kontaktowych.

ZAKRES POMOCYKONTAKT
pompowanie wodyzgłoszenia Państwowa Straż Pożarna – tel. 998
porządkowanie (usuwanie zalanych rzeczy, przedmiotów)Wydział Gospodarki Komunalnej – tel. 13 44 640 14
(w godzinach pracy urzędu)
Ulgi w zakresie zobowiązań podatkowych wobec UrzęduWydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych tel. 13 44 86 305 mailowo na adres: wpiol@um.jaslo.pl
ZUS Oddział Jasło (doradcy do spraw ulg i umorzeń)tel. 13 44 629 17
Podkarpacki Fundusz Rozwoju (pożyczki obrotowe)tel. 17 786 35 49

Wszelkie zgłoszenia, sugestie, zapytania w sprawie pomocy mogą Państwo kierować na adres mailowy: tarcza@um.jaslo.pl, a wszelkie informacje o wsparciu na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła w zakładce BIZNES.

Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła