Skorzystaj z darmowego WiFi4EU!

68
logo wi4EU

Przypominamy, że Miasto Jasło uczestniczy w ogólnoeuropejskim projekcie darmowego dostępu do sieci internetowej. W ramach projektu kilkanaście tysięcy gmin i miast, ze wszystkich państw należących do UE, otrzymało po 15 000 euro na budowę sieci dostępowej.

Na terenie Jasła darmowe punkty dostępowe znajdują się w następujących 10 lokalizacjach:

•             rynek (obejmuje cały rynek) – 2 urządzenia

•             Plac Targowy (ul. Zielona)

•             Plac Żwirki i Wigury

•             skwer przy ul. Sokoła (obejmuje również zasięgiem plac przed kinem Syrena)

•             dworzec PKP

•             Ogród Jordanowski

•             „Przystanek Kwiatowa”

•             otwarty basen i tereny rekreacyjne MOSiR

•             parki linowy i bulwary nad rzeką Ropą

•             park miejski

W każdym z tych miejsc można korzystać bezpłatnie z Internetu o prędkości do 30 Mbit/s, czas trwania sesji to 4 godziny (po czym konieczne jest ponowne logowanie). Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci brzmi „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie.

Według prowadzonych statystyk, z 11 punktów prowadzonych przez miasto tygodniowo korzysta 550 osób. Do tej pory nie zgłaszano żadnych problemów z funkcjonowaniem darmowych punktów.

Jak korzystać?

Aby zalogować się do sieci należy kliknąć w ikonę WiFi w telefonie, wybrać sieć „wifi4eu”, a następnie zalogować się do sieci. Zostanie otwarte okno przeglądarki, w którym należy zaznaczyć „Akceptuję regulamin” a następnie kliknąć „Zaloguj”.

Zachęcamy do użytkowania i życzymy przyjemnego serfowania po sieci!