Ścieżki kariery wcale nie muszą być kręte

13

Fundacja Aktywna Galicja, partner Miasta Jasła, już rozpoczęła działania, które mają pomóc w wypracowaniu sprawnego mechanizmu kształtowania karierą zawodową mieszkańców Jasła. Przy czym ważne jest to, by jaślanie zdawali sobie sprawę, że konieczne jest dostosowywanie swoich umiejętności zawodowych na każdym etapie życia.

Zachęcamy, by nasi mieszkańcy skorzystali z możliwości wyboru swojej ścieżki kariery poprzez odpowiednie doradztwo, mentoring, edukację i doskonalenie zawodowe. Służymy fachowym radą i wsparciem – mówi Jarosław Winiarski z Fundacji, który zachęca do kontaktu z biurem.

Wśród realizowanych przed fundację działań znajdują się: biuro karier, wsparcie animatora kariery, wsparcie osób dorosłych, rozwój kariery zawodowej – indywidualny coaching, indywidualne rozmowy z klientem, a także analiza zapotrzebowania lokalnego rynku pracy i rozwój i kształtowanie kompetencji liderów lokalnych.  

Fundacja zaprasza do udziału osoby dorosłe, mieszkające na terenie Jasła, o różnym statusie na rynku pracy (zatrudnione, bezrobotne i bierne zawodowo), które chcą rozwijać swoją karierę zawodową.

Więcej informacji na stronie https://aktywnagalicja.pl/sciezki-kariery-ksztalcenie-szyte-na-miare/
Fundacja Aktywna Galicja
ul. Asnyka 9/3
38-200 Jasło
tel. 661 950 549, 535 866 405
mail: kariera@aktywnagalicja.pl