W związku z dużym zainteresowaniem edukacją dzieci w przedszkolach miejskich, Miasto Jasło informuje, że na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czekają jeszcze wolne miejsca w kilku placówkach.

O przyjęcie mogą ubiegać się również dzieci, które nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji. Wnioski o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym można pobrać w wybranym przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami.

Lp.Nazwa przedszkolaAdresInformacja o wolnych miejscach
Poziom wiekowyLiczba wolnych miejsc
1Przedszkole Miejskie nr 2

w Jaśle

38-200 Jasło

ul Słowackiego 7

tel. 13 4463433

oddział 3-latków2
2Przedszkole Miejskie nr 6

w Jaśle

38-200 Jasło

ul. Kopernika 8a

tel. 13 4469322

oddział 5-6-latków7
3Przedszkole Miejskie nr 9

w ZSM 3 w Jaśle

38-200 Jasło

ul. Szkolna 38

tel. 13 4465885

oddział integracyjny

6-latków

2
4Przedszkole Miejskie nr 10

w Jaśle

38-200 Jasło

ul. Ducala 3

tel. 13 446 3016

5-godzinny

oddział 5-6-latków

8
5Przedszkole Miejskie nr 13 w ZSM 2 w Jaśle38-200 Jasło

ul. Mickiewicza 108

tel. 13 491 4863

oddział 3-latków3
oddział 5-6-latków7
6Przedszkole Miejskie nr 14 w ZSM 6 w Jaśle38-200 Jasło

ul. Lwowska 36

tel. 13 446 8357

5-godzinny

oddział mieszany

10
7Przedszkole Miejskie nr 15 w ZSM 5 w Jaśle38-200 Jasło

ul. Sobniowska 58

tel. 13 445 5010

5-godzinny

oddział mieszany

9
8.Oddział przedszkolny

w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle

38-200 Jasło

ul. Św. Jana z Dukli 94

tel. 13 446 4630

5-godzinny oddział mieszany3

Informujemy ponadto, że w miejskich przedszkolach publicznych nie pobiera się płat za wychowanie przedszkolne dzieci 6-letnich, realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Wysokość opłaty za pobyt w przedszkolu pozostałych dzieci wynosi 1 zł za każdą godzinę, przekraczającą bezpłatny, 5-godzinny czas dziennego kształcenia przedszkolnego.

Ponadto istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt w przedszkolu dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz na to dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny.

Obniżenie o 30% opłaty przedszkolnej przysługuje w przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny w wieku do 6 lat uczęszcza do przedszkola. O 50% można obniżyć opłatę za pobyt dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji losowej – na okres do 6 miesięcy.