Strona główna Ryszard Pabian

Ryszard Pabian

Urodzony się w Jaśle,  żonaty, trójka dorosłych dzieci. Uczęszczał do szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Studiował na Politechnice Rzeszowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Po studiach powrócił do Jasła i podjął pracę w przedsiębiorstwie budowlanym. W PRBI PRO-BUD pracował ponad 18 lat. W latach 2000-2003, pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Organizacyjnego. W latach 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Jasła. W pozostałym okresie prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie nadzorowania i projektowania budowlanego

Na stanowisku zastępcy burmistrza Jasła nadzorowałem między innymi pracę wydziałów inwestycji, architektury, administracyjnego, biura zajmującego się pozyskiwaniem funduszy, a także realizację zadań finansowanych ze środków unijnych.

Od czasu powołania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – a więc już ponad 12 lat – aktywnie uczestniczy w życiu samorządu zawodowego. Od początku jest delegatem na zjazdy okręgowe, a od dwóch kadencji także na zjazdy krajowe. Wielokrotnie przewodniczył obradom zjazdów okręgowych, a także był członkiem prezydium zjazdu krajowego. Już trzecią kadencję jest członkiem Rady Okręgowej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

“Zarówno prywatnie jak i w pracy zawodowej staram się być osobą bezkonfliktową, zdecydowanie wolę łączyć niż dzielić. Bazując na własnym doświadczeniu w pracy samorządowej chcę konstruktywnie współpracować ze wszystkimi, korzystając również z ich doświadczenia i umiejętności dla dobra Jasła i jego Mieszkańców”  – Ryszard Pabian

Rozmiar czcionek
Tryb czytania