Zapisz się, by otrzymywać informacje na bieżąco.


Tak, chcę otrzymywać materiały o postępie prac nad projektem.


Tak, chcę się włączyć w prace nad projektem, proszę o przesyłanie zaproszeń na warsztaty i spotkania dotyczące projektu.

Aktualności

O programie „Rozwój Lokalny” w mediach

null

Ponad 3,5 mln euro dla Miasta Jasła!

Jasło - moje miasto, mój dom

Czy Jasło podąży nową ścieżką rozwoju? Nadzieją może okazać się udział miasta w programie „Rozwój lokalny”

Jasło jest jednym z wielu średnich miast w Polsce, przed którymi stawia się obecnie szereg istotnych wyzwań. Samorządy stają dzisiaj przed trudnym zadaniem przezwyciężenia kluczowych z punktu widzenia ich rozwoju problemów. Jasło nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Szansą dla miasta, może okazać się udział w programie „Rozwój lokalny” finansowanym ze środków funduszy norweskich i EOG 2014-2021. Gra toczy się nawet o 40 mln zł.

lokalny_program_2020

Projekt ``Jasło - moje miasto, mój dom`` w kolejnym etapie programu ``Rozwój Lokalny``

iTVPołudnie

null

W Jaśle trwają prace nad projektem „Jasło – moje miasto, mój dom”

Powstrzymanie odpływu młodych ludzi – to jedno z największych wyzwań przed jakimi stoi Jasło. Tak wynika z diagnozy, która powstała w ramach prac nad projektem „Jasło - moje miasto, mój dom”. Jasło jest jednym z 54 polskich miast, ubiegających się o grant z programu „Rozwój lokalny”. Około 15 najlepszych projektów otrzyma od 3 do 10 milionów euro na realizację projektów rozwojowych.

Prace w ramach Związku Miast Polskich w Jaśle

Kolejne spotkania i intensywne prace z doradcami ZMP w Urzędzie Miasta w Jaśle

oraz Zabrzu, Kraśniku oraz Skarżysku-Kamiennej. Zespoły miejskie analizują dane statystyczne, badają przyczyny istniejących problemów i szukają rozwiązań. Jasło stawia na pogłębione rozmowy z mieszkańcami!

Rozwój lokalny to proces długotrwały, na bieżąco dostosowywany do potrzeb mieszkańców. Stąd też by zapewnić jak najlepsze warunki do życia w Jaśle, stale podejmowane są działania w sferze gospodarczej i społecznej. Kultura, sport, edukacja, usługi komunalne czy komunikacyjne stawiają duże wyzwania przed samorządem. Liczne zadania i ograniczone środki zmuszają do dokonywania wyboru tych najistotniejszych. By działania te były skuteczne, niezbędne jest dogłębne zdiagnozowanie problemów.

Poniżej znajdują się najistotniejsze dokumenty eksperckie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i powiatu jasielskiego – wyzwania, trudności i niezbędne działania. Żadne jednak diagnozy, analizy czy koncepcje nie będą w pełni skuteczne bez zaangażowania Mieszkańców, bez ich opinii, sugestii, propozycji. To one dają pełny obraz problemów i wyzwań, pozwalają spojrzeć szerzej na sprawę, a tym samym podjąć skuteczne działania. Tylko wspólne działanie, mieszkańców i samorządu, przyniesie wymierny efekt – lepszą jakość życia w NASZYM Jaśle!

Jak zawsze czekamy na Państwa opinie i pomysły!

Analizy, diagnozy dot. Miasta Jasła

 1. Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie działań naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
  1. Metodologia i podsumowanie.
  2. Plan działania dla Obszaru Jasielskiego.
  3. Załączniki do raportu
 2. Diagnoza usług publicznych.
  1. Diagnoza usług publicznych
  2. Aneks do diagnozy usług publicznych
  3. Diagnoza Kapitału Intelektualnego
  4. Aneks do diagnozy Kapitału Intelektualnego
  5. Diagnoza koordynacji
  6. Aneks do diagnozy koordynacji
  7. Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020
 3. Centrum Komunikacyjne Jasło – Koncepcja.
 4. E-migracja – Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny
 5. Pogłębiona analiza kwestii społecznych oraz zjawisk gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych.
  1. Przeprowadzenie analizy danych zastanych (desk research) odnoszących się do miasta Jasła.
  2. Pogłębiona analiza kwestii społecznych oraz zjawisk gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych oraz technicznych.
  3. Rozwiązywanie problemów na terenie obszaru zdegradowanego – wnioski i rekomendacje dla władz samorządowych Jasła.
 6. Lokalny Program Rewitalizacji Jasła na lata 2014-2023
 7. Stan środowiska w Powiecie Jasielskim w 2016 r.
 8. Monitor rozwoju lokalnego
  1. Wskaźnik rozwoju – wymiar środowiskowy
  2. Wskaźnik rozwoju – wymiar środowiskowy – porównanie
  3. Wskaźnik rozwoju – wymiar społeczny
  4. Wskaźnik rozwoju – wymiar społeczny – porównanie
  5. Wskaźnik społeczny – wymiar gospodarczy
  6. Wskaźnik społeczny – wymiar gospodarczy – porównanie
  7. Ogólny wskaźnik rozwoju gminy
  8. Ogólny wskaźnik rozwoju gminy – porównanie z innymi
  9. Obszar 1 Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki
  10. Obszar 2 Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej
  11. Obszar 3 Sytuacja materialna mieszkańców
  12. Obszar 4 Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju)
  13. Obszar 5 Dostępność i jakość usług oraz infrastruktury
  14. Obszar 6 Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie
  15. Obszar 7 Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy
  16. Obszar 8 Poziom bezpieczeństwa
  17. Obszar 9 Sytuacja demograficzna
  18. Obszar 10 Dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna)
  19. Obszar 11 Ład i struktura przestrzenna obszaru
  20. Obszar 12 Lokalne środowisko przyrodnicze
  21. Dynamika zmian
  22. Dynamika zmian w obszarach

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła

Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content