Strona główna Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy

Jasielska Strefa Usług Publicznych. Projekt będący unikatowym w skali Polski przedsięwzięciem, w którym z inicjatywy samorządów lokalnych podjęto próbę wypracowania i wdrożenia usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do doskonalenia świadczenia usług publicznych. więcej ->

Promocja lokalnych produktów miasta Jasła. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu Alpejsko – Karpacki Most Współpracy. więcej ->

JasłoDla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego. Projekt polegający na wdrożeniu mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko-jasielskim ze szczególnym uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego. więcej ->

Rozmiar czcionek
Tryb czytania