Rok 2021 w liczbach

67

Antoni, Jakub i Filip oraz Maja, Zuzanna i Lena to najbardziej popularne imiona, jakie nadawane były w 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaśle nowo narodzonym dzieciom. Najmniejszym zainteresowaniem rodziców cieszyły się imiona męskie: Marek, Tadeusz, ale również Rafał, natomiast z żeńskich Magdalena, Alina czy Marta.

W sumie w jasielskim USC w 2021 roku sporządzono 929 aktów urodzenia, to mniej o 119 dzieci niż w roku wcześniejszym. Przy czym trzeba pamiętać, że w liczbie tej podane są dzieci urodzone w jasielskim szpitalu.

Niestety zwiększa się liczba zgonów w ubiegłym roku wynosiła ona 989, gdy w poprzednich latach było to: w 2020 r. – 772, a w 2019 r. – 698.

Jeżeli chodzi o małżeństwa to w 2021 roku zawarto ich 190, przy czym odnotowano 65 rozwodów.

Akty małżeństwa:

2019 rok: cywilne – 63,  konkordatowe – 120 (bez aktów transkrybowanych)

2020 rok: cywilne – 69, konkordatowe – 63 (bez aktów transkrybowanych)

2021 rok: cywilne – 65, konkordatowe – 88, transkrypcje zagranicznych aktów małżeństwa – 37

Liczba mieszkańców miasta Jasła na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 33 tys. 381osób.W stosunku do roku ubiegłego ubyło 640 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2020 r. – 34 tys. 021).