Strona główna Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła

Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 • Oś priorytetowa: 7. Spójność wewnątrzregionalna
 • Działanie: 7.1 Rewitalizacja miast
 • Wartość projektu: 7 840 862,49 PLN
 • Kwota dofinansowania: 6 460 741,65 PLN
 • Okres realizacji: 01.2012 r. – 11.2012 r.

Partnerzy Projektu: Medyczna Szkoła Policealna im. R. Weigla w Jaśle, Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS

Zakres projektu:

1. Rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym Sroczyńskich w Jaśle poprzez:

 • przeprowadzenie prac konserwatorskich elementów architektonicznych i sztukaterii elewacji,
 • wykonanie posadzek tarasów, balkonów oraz schodów głównych,
 • montaż oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
 • utworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
 • wykonanie rabat kwiatowych z nasadzeniami krzewów ozdobnych,
 • wyrównanie zagłębień i nierówności terenów trawiastych, uformowanie i wyprofilowanie istniejących wzniesień i obsianie trawą,
 • rewitalizację nawierzchni alejek parkowych i istniejących ciągów pieszo- jezdnych,
 • wykonanie nowych alejek spacerowych z rozmieszczeniem latarni parkowych i lamp do iluminacji zewnętrznej pałacu.

2. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Jaśle poprzez:

 • rewitalizację istniejącego placu zabaw,
 • budowę sceny letniej, skateparku, ścieżki zdrowia, siłowni na wolnym powietrzu,
 • wykonanie nawierzchni rekreacyjno-sportowej i trawiastej,
 • montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
 • wykonanie ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego,
 • wykonanie instalacji elektrycznych,
 • mała architektura, zieleń.

3. Budowa toru BMX składającego się z przeszkód umożliwiających wykonywanie skoków, odcinków prostych i odpowiednio wyprofilowanych łuków.

4. Budowa parku linowego składającego się z:

 • trasy żółtej treningowej do nauki systemu asekuracji,
 • trasy zielonej przeznaczonej dla dzieci od 3 do 12 lat z asekuracją siatek bezpieczeństwa,
 • tras niebieskiej łatwej i czerwonej trudnej z asekuracją alpinistyczną,
 • budynku gospodarczego dla obsługi parku linowego,
 • systemu informacji,

Park linowy został zainstalowany na naturalnym drzewostanie.

5. Zagospodarowanie terenu pod budowę parku linowego oraz toru dla BMX poprzez:

 • wyprofilowanie terenu,
 • wykonanie bramy wjazdowej,
 • postawienie na placu 4 toalet typu „toitoi”,
 • wykonanie ścieżek /alejek/ spacerowych z kostki brukowej,
 • wykonanie placyków z kostki brukowej,
 • wykonanie placyków o nawierzchni żwirowej,
 • wykonanie stojaków do parkowania rowerów,
 • wykonanie dwóch wiat grillowych,
 • montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, ławek piknikowych,
 • montaż „serwis-parku” – stojaka z narzędziami do drobnych napraw r.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content