Strona główna Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła

Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 • Oś priorytetowa: 7. Spójność wewnątrzregionalna
 • Działanie: 7.1 Rewitalizacja miast
 • Wartość projektu: 7 840 862,49 PLN
 • Kwota dofinansowania: 6 460 741,65 PLN
 • Okres realizacji: 01.2012 r. – 11.2012 r.

Partnerzy Projektu: Medyczna Szkoła Policealna im. R. Weigla w Jaśle, Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS

Zakres projektu:

1. Rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym Sroczyńskich w Jaśle poprzez:

 • przeprowadzenie prac konserwatorskich elementów architektonicznych i sztukaterii elewacji,
 • wykonanie posadzek tarasów, balkonów oraz schodów głównych,
 • montaż oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
 • utworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
 • wykonanie rabat kwiatowych z nasadzeniami krzewów ozdobnych,
 • wyrównanie zagłębień i nierówności terenów trawiastych, uformowanie i wyprofilowanie istniejących wzniesień i obsianie trawą,
 • rewitalizację nawierzchni alejek parkowych i istniejących ciągów pieszo- jezdnych,
 • wykonanie nowych alejek spacerowych z rozmieszczeniem latarni parkowych i lamp do iluminacji zewnętrznej pałacu.

2. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Jaśle poprzez:

 • rewitalizację istniejącego placu zabaw,
 • budowę sceny letniej, skateparku, ścieżki zdrowia, siłowni na wolnym powietrzu,
 • wykonanie nawierzchni rekreacyjno-sportowej i trawiastej,
 • montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
 • wykonanie ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego,
 • wykonanie instalacji elektrycznych,
 • mała architektura, zieleń.

3. Budowa toru BMX składającego się z przeszkód umożliwiających wykonywanie skoków, odcinków prostych i odpowiednio wyprofilowanych łuków.

4. Budowa parku linowego składającego się z:

 • trasy żółtej treningowej do nauki systemu asekuracji,
 • trasy zielonej przeznaczonej dla dzieci od 3 do 12 lat z asekuracją siatek bezpieczeństwa,
 • tras niebieskiej łatwej i czerwonej trudnej z asekuracją alpinistyczną,
 • budynku gospodarczego dla obsługi parku linowego,
 • systemu informacji,

Park linowy został zainstalowany na naturalnym drzewostanie.

5. Zagospodarowanie terenu pod budowę parku linowego oraz toru dla BMX poprzez:

 • wyprofilowanie terenu,
 • wykonanie bramy wjazdowej,
 • postawienie na placu 4 toalet typu „toitoi”,
 • wykonanie ścieżek /alejek/ spacerowych z kostki brukowej,
 • wykonanie placyków z kostki brukowej,
 • wykonanie placyków o nawierzchni żwirowej,
 • wykonanie stojaków do parkowania rowerów,
 • wykonanie dwóch wiat grillowych,
 • montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, ławek piknikowych,
 • montaż „serwis-parku” – stojaka z narzędziami do drobnych napraw r.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania