Remont dachu zabytku przy ul. Wyspiańskiego 4

83

Zadanie dofinansowane (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Miasto Jasło.

Informacje o Zamawiającym

Agnieszka Tabor-Rosek, Romana Paluch, Bożena Ankier, Artur Dzikowski – współwłaściciele budynku przy ul. Wyspiańskiego 4, 38-200 Jasło, zwani w dalszej części Zamawiającym.

Treść zapytania została upubliczniona na stronie internetowej Miasta Jasła oraz wywieszona na budynku przy ul. Wyspiańskiego 4, 38-200 Jasło.

Zał. nr 7 dokumentacja fotograficzna