Razem możeMY więcej – czyli trudne rozmowy na ważne tematy

467

Dwa kolejne spotkania warsztatowe dotyczące opracowywanych dokumentów Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego odbyły się w mijającym tygodniu. – To są zawsze trudne tematy, ale musimy je dobrze zdiagnozować, by dokładnie wiedzieć w czym tkwi problem. Tylko razem, wspólnymi siłami, możemy stworzyć taki program, który dokładnie odpowie na potrzeby naszych mieszkańców – mówiła podczas spotkania zastępca burmistrza Małgorzata Adamska-Chmiel.

W pierwszym ze spotkań uczestniczył zespół roboczy, czyli przedstawicieli Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Powiatu Jasielskiego, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta w Jaśle. W jego trakcie, przy wsparciu doradców ze Związku Miast Polskich, prowadzone były warsztaty dotyczące skutków, jakie mogą nastąpić w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się problemy naszego miasta. Poniżej przestawiamy przykładowe wyniki pracy jednego z zespołów.

Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o wypełnienie formularza, przedstawienie nam swojego punktu widzenia i odesłanie go na maila: biurorzecznika@um.jaslo.pl


Drugie spotkanie, w którym na zaproszenie burmistrza wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawiciele szkolnictwa średniego, dotyczyło dostosowywania szkolnictwa do rynku pracy, tak by z jednej strony przedsiębiorcy mogli bez przeszkód korzystać z odpowiednio wyszkolonych pracowników, a z drugiej by młodzi ludzie wybierający kierunki kształcenia dokładnie wiedzieli jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkań.