Przypominamy o obowiązku usuwania lodu i likwidowania śliskości z chodników

357

Już kolejny raz w tym sezonie zimowym padał marznący deszcz, który spowodował w mieście znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Śliskie były drogi, oblodzone chodniki. Przypominamy, że likwidacja śliskości, usunięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, to obowiązek właściciela posesji. Za brak odśnieżenia czy śliskość na chodniku, można zostać ukaranym mandatem karnym. Ponadto osoba, która się poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu, może żądać odszkodowania czy rekompensaty na drodze cywilnej. Prosimy mieszkańców o ostrożność nawet w miejscach, gdzie posypano już chodnik i usunięto śliskość, bo warunki są zmienne i bardzo trudne.

Utrzymanie ulic, placów i chodników należących do miasta, prowadzone jest na bieżąco przy pomocy sprzętu mechanicznego, aż do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności.

Wszelkie zawiadomienia o przypadkach śliskich czy nieodśnieżonych chodników oraz innych nieprawidłowościach związanych z zimowym utrzymaniem miasta można zgłaszać całodobowo. Od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 448 63 20, e-mail: wi@um.jaslo.pl . Od 15.30 do 7.30 dyżur pełniony jest na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 448 25 80, e-mail: sm-od@um.jaslo.pl .